Ulang Tahun Ke-6 MCCF

Terima kasih kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perana Menteri, agensi-agensi kerajaan, rakan-rakan NGO dan para sukarelawan serta agensi di bawah MCCF yang telah bersama-sama dalam perjuangan kami di MCCF hingga ke hari ini.

Scroll to Top