Sidang Media Pelancaran Ujian Psikometrik #RasuahBusters (RBTag)

MCCF sebagai Rakan Gabungan diwakili oleh Pengerusi, Dato Seri Hj. Halim Hj. Ishak dan Felo Penasihat, Dato Rosmadi Ghazali merangkap Pengarah Projek RBTag. Bersama kita ke arah #MalaysiaTanpaRasuah

Profil RBTag merupakan alat ukur psikologi yang dibina khas untuk mengukur 10 tret yang merujuk kepada aspek integriti seseorang individu.

Ia direkabentuk berasaskan Situational Judgement Test (SJT) dan merujuk kepada nilai dan psikologi masyarakat Malaysia.

Profil RBTag melaporkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu alpha .90.

Scroll to Top