Semoga Allah Melanjutkan Usia Tuanku

Seluruh warga MCCF merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah & selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj, Sultan Yang Dipertuan Negeri Selangor Darul Ehsan serta segala daerah takluknya.

Semoga Allah S.W.T Merahmati Baginda dengan Kebahagiaan dan Melanjutkan Usia Baginda.

Scroll to Top