Utama  |  Info Kami  |  ProgramDerma  |  Hubungi  |  Terma  |  Berita  ENGLISH

Info Kami

Malaysian Community Care Foundation

Yayasan Keperihatinan Komuniti Malaysia

Malaysian Community Care Foundation (MCCF) telah diperbadankan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] secara rasmi pada 13 Mac 2015 (PPAB-03/2015).

MCCF bergerak aktif dalam penganjuran program-program Sosio-Ekonomi untuk pelbagai komuniti dengan tujuan membangun Kemakmuran Hidup, Perpaduan Kaum dan Keamanan Negara.

Yayasan ini telah diilhamkan dan ditubuhkan oleh Dato’ Seri Hj. Halim Bin Hj. Ishak.

3 Matlamat Teras MCCF

Kemakmuran

Kehidupan yang selesa, kebajikan yang terjamin serta berpeluang untuk membangun diri dan keluarga.

Perpaduan

Penyatuan hati antara komuniti pelbagai kaum, warisan dan agama supaya dapat hidup bersama dalam harmoni.

Keamanan

Kesedaran bahawa kerjasama antara komuniti akan memelihara keamanan dan membendong sebarang ancaman.

Lembaga Pemegang Amanah MCCF

DATO' SERI HJ. HALIM BIN HJ. ISHAK

PEMEGANG AMANAH & PENGERUSI

TUAN LALMIN BIN AKOB

PEMEGANG AMANAH

TUAN ABDUL RAHMAN BIN SAAD

PEMEGANG AMANAH

Majlis Felo

Struktur Organisasi

Hubungi Kami / Contact Us

Tel : +603-61786095

Malaysian Community Care Foundation

15B, Aras 2, Jalan SG 3/15

Taman Sri Gombak

68100 Batu Caves, Selangor

Misi Kami

MCCF menjalankan program Pembangunan Sosio-Ekonomi di dalam Komuniti untuk membina Kemakmuran Hidup, Memperkukuh Perpaduan dan Memelihara Keamanan.

Our Mission

MCCF organizes Socio-Economic Development Programs in Communities to enable growth in Prosperity, to strengthen Unity and to maintain Peace.

Scroll to Top