Dirgahayu Tuanku

Merafak Sembah Setinggi-Tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, Sultan dan Raja Pemerintah Bagi Negeri Pahang Darul Makmur Serta Segala Jajahan Takluknya sempena Memuliakan Ulang Tahun Hari Keputeraan Yang Ke-64 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 30 Julai 2023 (Ahad) bersamaan 12 Muharam 1445 Hijrah.

Semoga Allah memberkati pemerintahan berjiwa rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku.

Daulat Tuanku

Scroll to Top