Utama  |  Info Kami  |  ProgramDerma  |  Hubungi  |  Terma  |  Berita  ENGLISH

Yayasan Keperihatinan Komuniti Malaysia

Kemakmuran - Perpaduan - Keamanan

Kemakmuran

Kehidupan yang selesa, kebajikan yang terjamin serta berpeluang untuk membangun diri dan keluarga.

Perpaduan

Penyatuan hati antara komuniti pelbagai kaum, warisan dan agama supaya dapat hidup bersama dalam harmoni.

Keamanan

Kesedaran bahawa kerjasama antara komuniti akan memelihara keamanan dan membendong sebarang ancaman.

Misi Utama Kami

MCCF menjalankan Program Sosio-Ekonomi di dalam pelbagai Komuniti untuk membangun Kemakmuran Hidup, Memperkukuh Perpaduan dan Memelihara Keamanan.

Untuk menyokong misi MCCF, ada 7 usaha teras

Nilai Positif

Menerap nilai positif pada belia dan masyarakat pelbagai kaum

Ilmu Manfaat

Menyampai ilmu manfaat yang boleh digunakan di dalam kehidupan

Kemahiran Asas

Melatih kemahiran asas yang boleh menaiktaraf ekonomi keluarga

Penyelidikan Sosial

Membuat penyelidikan sosial dan melaporkannya kepada agensi berkaitan untuk tindakan

Kebajikan Warganegara

Menyediakan program kebajikan untuk rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai cabaran kehidupan

Rangkaian Kerjasama

Membina rangkaian kerjasama dengan pelbagai komuniti, agensi, NGO dan korporat

Khairat Warga Perantau

Bekerjasama dengan pihak Kedutaan, Imigresen, Polis & Hospital dalam pengurusan Jenazah, pengkebumian atau penghantaran mayat ke negara asal.

Anda Boleh Turut Serta MCCF...

Kami amat mengalu-alukan sesiapa jua untuk turut serta sebagai Sukarelawan MCCF. Sumbangan masa dan tenaga anda akan membantu memajukan kemakmuran, perpaduan dan keamanan. Setiap lapisan masyarakat akan dapat merasai hasil usaha anda.

Kami bersedia untuk kerjasama dengan mana-mana badan seperti Agensi Kerajaan, NGO, Komuniti dan Korporat untuk menjalankan aktiviti yang bermakna dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat yang tinggal di Malaysia.

Hubungi kami untuk berbincang.

Dato’ Seri Hj. Halim Hj. Ishak

Pengerusi

Hubungi Kami / Contact Us

Tel : +603-61786095

Malaysian Community Care Foundation

15B, Aras 2, Jalan SG 3/15

Taman Sri Gombak

68100 Batu Caves, Selangor

Misi Kami

MCCF menjalankan program Pembangunan Sosio-Ekonomi di dalam Komuniti untuk membina Kemakmuran Hidup, Memperkukuh Perpaduan dan Memelihara Keamanan.

Our Mission

MCCF organizes Socio-Economic Development Programs in Communities to enable growth in Prosperity, to strengthen Unity and to maintain Peace.

Scroll to Top